Nieuws

Nieuws over Averinox vindt u op deze pagina. Bekijk hier al onze nieuwsartikelen.

Maart 2014: Toekenning certificaat ”Leerbedrijf”

logo_kenteq_kl4

Averinox is door Kenteq, het Kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap, officieel gecertificeerd als leerbedrijf binnen voor het cluster Machinebouw / Mechantronica. We hebben inmiddels onze eerste leerling-monteur aan het werk!


Februari 2014: Averinox ontvangt servicecontract Waterschap Scheldestromen

waterschap_scheldestromen

Averinox heeft het servicecontract ontvangen voor het onderhoud aan 4 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Waterschap Scheldestromen.  Het onderhoudsprogramma omvat o.a.  regulier onderhoud en calamiteitenservice  voor zeefbandpersen en ontwateringstafels. Meer informatie over onze mogelijkheden op dit gebied vindt u hier: Onderhoud, Advies & 24 Uurs Service


Januari 2014:  Vernieuwde certificering kwaliteitssysteem 9001-2008 door TÜV.

logo website def2

Averinox is afgelopen december gecertificeerd door TÜV, conform EN-EN-ISO 9001:2008.  Het ISO 9001:2000 kwaliteitssysteem is volledig vernieuwd inclusief de VCA standaard. VCA houdt in: Veiligheid, Gezondheid & Milieu Checklijst voor Aannemers. VCA is een compleet programma waarbij service-verlenende bedrijven worden getest volgens een gestructureerde en objectieve methodiek.


Januari 2013: Samenwerking met Solids Technology uit Ierland

solidsAverinox verleent service aan installaties van vrijwel alle bekende fabrikanten. Een voorbeeld van een succesvolle samenwerking is Solids Technology uit Ierland. Solids Technology engineert en produceert complete installaties voor ontwateringstoepassingen. Deze samenwerking heeft al in verschillende projecten zijn vruchten afgeworpen.  Averinox voert  de regie tijdens de plaatsing op lokatie van de klant. Averinox installeert de systemen en verzorgt na oplevering het reguliere onderhoud inclusief 24-uurs service bij calamiteiten.

Deze samenwerking krijgt nu een oficieel tintje en breidt zich uit naar andere gebieden buiten Nederland. Daarnaast kan Averinox haar klanten adviseren bij levering van nieuwe installaties. Meer informatie vindt u hier onze website. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van het standaard programma voor zeefbandpersen van Solids Technology.

solids_2

Meer informatie over Solids Technology vindt u hier.


Nieuws: Mei 2012: Aansluiting bij het 7e kaderprogramma voor Europese R & D-projecten

euro De belangrijkste doelstellingen van FP7:  Specifieke programma’s: Kennis ligt in het hart van de Europese Unie haarLissabon-strategie om de “meest dynamische concurrerende kenniseconomie ter wereld” te worden. De ‘kennis driehoek’ – onderzoek, onderwijs en innovatie – is een kern element van de Europese inspanningen om de ambitieuze doelstellingen van Lissabon te voldoen. Tal van programma’s, initiatieven en ondersteunende maatregelen worden uitgevoerd op EU-niveau ter ondersteuning van de kennis.

Het zevende kaderprogramma (FP7) bundelt alle onderzoeksgerelateerde EU-initiatieven samen onder een gemeenschappelijke dak, het speelt een cruciale rol in het bereiken van de doelstellingen van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid; samen met een nieuwe voor Concurrentievermogen en innovatie (CIP), en Vorming programma’s, en de structuurfondsen en het Cohesiefonds voor regionale convergentie en concurrentievermogen. Het is ook een belangrijke pijler voor de Europese onderzoeksruimte (ERA).

FP7 is de korte naam voor het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling. Dit is het belangrijkste instrument van de EU voor de financiering van onderzoek in Europa en loopt van 2007-2016. KP7 is ook ontworpen om te reageren op werkgelegenheidsbehoeften van Europa, het concurrentievermogen en de kwaliteit van het leven.

Averinox heeft zich hier bij aangesloten in een programma met betrekking tot energie uit biomassa.

Zie www.logistecproject.eu

Zie Waste flows are turned into fuel by TORWASH (nieuwsitem van ECN)


Nieuws: December 2011: Averinox participeert in Energie uit Biomassa (Toripo project)

Averinox participeert in het verkrijgen van energie uit biomassa. Het TORWASH proces ontdoet natte en zoute biomassastromen (zoals bijvoorbeeld riet, gras, bladeren en vergiste mest) voor 99% van zouten en verhoogt de calorische waarde van de brandstof. Het product, een geperste pellet (zie foto is direct inzetbaar in reguliere verbrandingsinstallaties zonder de negatieve effecten).

bio1

Brandstofpellets uit maaisel, geproduceerd in de lab. schaal

De essentie van TORWASH is dat de biomassa in een drukvat in aanwezigheid van water thermisch behandeld wordt, zodat torrefactiereacties zich afspelen in de vloeistof bij verhoogde druk en temperatuur. De grootste winst is dat er alleen mechanische energie in het drogen van de biomassa gestoken hoeft te worden. Vooraf drogen is overbodig en door de chemische veranderingen in de biomassa kan water, wat alleen nog maar fysisch gebonden is, met mechanische middelen afgedreven worden. Thermisch drogen is dus overbodig. Met TORWASH kan ook zeer natte en vezelige biomassa opgewerkt worden, die ongeschikt is voor simpele uitpersing, omdat de biomassa veerkrachtig is en het water vooral chemisch en biologisch gebonden is. Een andere doelstelling van TORWASH is om zouten in de biomassa uit te wassen. De torrefactiereacties maken de zouten los, die meteen oplossen in het aanwezige water. Dit water kan – zoals eerder genoemd – eenvoudig worden afgedreven. Zo worden ook biomassastromen geschikt gemaakt voor gebruik als brandstof, die tot nu toe problemen opleverden met corrosie en bedagglomeratie vanwege het te hoge zoutgehalte.

Het TORWASH proces is bij Energie-Onderzoek Centrum Nederland (ECN) op laboratoriumschaal aangetoond. Het Toripo project is gestart in september 2010. De komende 3 jaar zal door een consortium, bestaande uit ECN, Averinox, Triqua en LEAF een pilot-installatie worden ontwikkeld voor het Torwash project.

Binnen deze samenwerking houdt Averinox zich bezig met een effectieve ontwatering van afvalwater, dat vrijkomt tijdens het TORWASH proces. Speciaal toegeruste ontwateringsinstallaties zullen hiervoor worden ontwikkeld en toegepast.

terug naar boven

Contact

Averinox B.V.
Rode Ring 49N
1566HR Assendelft
The Netherlands
T. +31 (0)75- 890 8700
E. mail@averinox.com